ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების შესახებ სახელმწიფო სტრატეგიის საჭიროება

დოკუმენტი მომზადებულია „ღია საზოგადოების ფონდის" შიდა პროექტის „ევროკავშირი-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ".

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

ქართველი ავარელები: ჩაკეტილობა განვითარების წინააღმდეგ

კვლევა მომზადდა და პუბლიკაცია გამოიცა მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების ინსტიტუტის მიერ ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით. 2018, ავტორი: გია ნოდია

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

ქმედუნარიანობის სისტემის რეფორმისა და მისი იმპლემენტაციის პროცესის შეფასება

კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი  - კვლევის ავტორი: ლელა გვიშიანიკვლევის ხელმძღვანელი: ლინა ღვინიანიძე
კვლევა მომზადდა „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის" (EMC) და ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველოს" (OSGF) მიერ.პროექტის კოორდინატორი: ნინო კიკნაძერედაქტორი: ლაშა ქავთარაძედაკაბადონება: ალექსი კახნიაშვილიბეჭდვა: შპს „პროლოგი"  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

შეწყალების უფლებამოსილება ქართული მოდელი და საერთაშორისო გამოცდილება

კვლევა მომზადდა ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით. კვლევაში გამოთქმული მოსაზრებები, შესაძლოა, არ გამოხატავდეს ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი პუბლიკაციის შინაარსზე. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2015

ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგი: რატომ სჭირდება ის საქართველოს და რას გვეუბნება საერტაშორისო პრაქტიკა

ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის მონიტორინგის შედეგები.
პოლიტიკის დოკუმენტები.
ავტორი: ერეკლე ურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო.

პუბლიკაციის თარიღი: 2015

ქართული ოცნების მმართველობის ორი წლის შეფასება

საქართველოში მოღვაწე 15 არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიში, რომელიც აფასებს „ქართული ოცნების" ხელისუფლებაში ყოფნის პირველ ორ წელიწადს. შემაჯამებელი ანგარიში საჯარო პოლიტიკის 20-ზე მეტ სფეროს ეხება.

ანგარიშის ცალკეულ თავებზე შესაბამისი სპეციალიზაციის მქონე იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა იმუშავეს, რომლებიც უკვე წლებია აქტიურად აკვირდებიან ამ სექტორებში განვითარებულ მოვლენებს. მათი რეკომენდაციები, თავის მხრივ, გამყარებულია ამ სექტორში არსებული საექსპერტო ცოდნით და ეფუძნება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მრავალწლიან შესწავლას. ეს სფეროებია: სახელმწიფო მართვის სისტემა და ხელისუფლების შტოებს შორის ურთიერთობა, სამართალდამცავი ორგანოების მუშაობა, მართლმსაჯულება, საარჩევნო რეფორმა, ადგილობრივი თვითმმართველობა, ადამიანის უფლებები და თანასწორობა, ეკონომიკა და საინვესტიციო გარემო, საგარეო პოლიტიკა, გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა, ღია მმართველობა, მედია, მიგრაცია და კულტურული მემკვიდრეობა.

ანგარიშის ცალკეული თავები მოამზადეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა: ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC), იდენტობა, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), კონსტიტუციის 42-ე მუხლი, მრავალეროვანი საქართველო (PMMG), მწვანე ალტერნატივა, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR), საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (CiDA), სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED), საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS) და ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო.

ანგარიშის ცალკეული თავების შინაარსზე პასუხისმგებელნი მხოლოდ შესაბამისი თავების ავტორი ორგანიზაციები არიან და მათ მიერ გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ემთხვეოდეს ანგარიშის სხვა თავების ავტორების შეხედულებებს.

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის

ბროშურა გამოიცა ფონდ "ღია საზოგადოება -საქართველოსა" და UNESCO-ს დაფიანსებით და საქართველოს მუზეუმების ასოციაციის ხელშეწყობით
პროექტისა და ბროშურის აცტორი: ნუგზარ (ნუკრი) კვარაცხელია 

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ქართული ენის თვითმასწავლებელი სომხურენოვანი მოსახლეობისათვის

დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით.

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ქალთა ბედი - აფხაზი ქალები საქართველოში, ქართველი ქალები აფხაზეთში

პროექტი განახორციელეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა "პირისპირ" და "ასოციაცია გალის რაიონის ქვედა ზონის ქალები"
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ქართული საზოგადოების ღირებულებები

ანგარიშები, ანლიზი, რეკომენდაციები
N7
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები