ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ქართული ენის თვითმასწავლებელი სომხურენოვანი მოსახლეობისათვის

კახა გაბუნია; ჭაბუკი ქირია; ქეთევან გოჩიტაშვილი; ნინო შარაშენიძე;
ზოია ხითარიანი (სომხური ნაწილი)
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

ქალთა საზოგადოებრივი საქმიანობა საქართველოში

XIX საუკუნის მეორე ნახევარი და XX საუკუნის დასაწყისი
ლელა ხომერიკი, მანანა ჯავახიშვილი.
გამოიცა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

ქალის ადამიანის უფლებები ნაბიჯ-ნაბიჯ

პრაქტიკული სახელმძღვანელო ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის
გამოყენებისათვის ქალის ადამიანის უფლებათა დასაცავად
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

ქიმია

მასწავლებლის წიგნი
ლია თევზაძე; ნუნუ ჯავახიშვილი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2000

ქალთა მოძრაობა მშვიდობისათვის

№2  
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები