ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

შრომის უსაფრთხოების მიმდინარე რეფორმის ნაკლოვანებები

წარმოდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2017 წლის იანვრიდან ნოემბრამდე. 
ავტორი:ლინა ღვინიანიძე - ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC). რეცენზენტი: პროფ. ტობიას შუმახერი.

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა, ანუ სახელმწიფოს უარი სოციალურ ინკლუზიაზე

წარმოდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2017 წლის იანვრიდან ნოემბრამდე.
ავტორები: ანა არგანაშვილი; ნანა გოჩიაშვილი; „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის" სახელით 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

„შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამჭვირვალობის ხარისხის შეფასება” - არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი ანგარიში

ანგარიში მომზადდა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოსა" და „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC)" თანამშრომლობითა და ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორების მიერ ანგარიშში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

შესაძლებელია კი ეფექტიანი გამოძიება სათანადო მტკიცებულებების გარეშე?

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 

ავტორი: ცირა ჭანტურია, „ციხის საერთაშორისო რეფორმის" სახელით, რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია, თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

შრომის პირობების ინსპექტირების ეფექტიანობის გაძლიერების აუცილებლობა - როგორი ვითარებაა საქართველოში?

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 
ავტორები: ნინო ელბაქიძე; თინათინ ნადარეიშვილი; არასამთავრობო ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის" სახელით. სახელით რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი   

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

შეწყალების უფლებამოსილება ქართული მოდელი და საერთაშორისო გამოცდილება

კვლევა მოამზადა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა
ავტორები: თამარ ავალიანი, გიორგი ჩიტიძე
რედაქტორი: ალეკო ცქიტიშვილი
თარგმანი: ნინო ტლაშაძე 

პუბლიკაციის თარიღი: 2015

შრომის ინსპექციის შექმნა

ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის მონიტორინგის შედეგები.
ავტორი: ნინო ელბაქიძე, თინათინ ნადარეიშვილი, კონსტიტუციის 42-ე მუხლი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

Труды семинара

Законодательство  и  практика  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  (ОВОС) в  странах  Южного  Кавказа
Семинар  СЕНН  18-22  сентября

პუბლიკაციის თარიღი: 2000

შედარებითი ფედერალიზმი

გიორგი გოგიაშვილი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები