ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

„ციხეების საზოგადოებრივი მონიტორინგი - ძალუძს თუ არა არასასურველ დემოკრატიულ კონტროლს წამების თავიდან აცილება?

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას.
ავტორი:ცირა ჭანტურია; „ციხის საერთაშორისო რეფორმის" სახელით. რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი

პუბლიკაციის თარიღი: 2015

С ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა

პირველი ეტაპის ღონისძიებები. საინფორმაციო ბროშურა პაციენტებისთვის.
28 ივლისი ჰეპატიტის მსოფლიო დღეა
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით 28 ივლისი ჰეპატიტის მსოფლიო დღედ არის გამოცხადებული. საქართველოში 200 000 ადამიანი C ჰეპატიტით ცხოვრობს. სახელმწიფომ ბოლო წლებში ქმედითი ნაბიჯები გადადგა მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად: 2014 წლის 1 მარტს დაიწყო მკურნალობის უფასო პროგრამა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში; 2014 წლის 1 ივლისადან შესაძლებელი გახდა ფასდაკლებული პრეპარატების შეძენა. 2015 წლიდან ხელმისაწვდომია ახალი პრეპარატით (სოფოსბუვირით) უფასო მკურნალობა 5000 პაციენტისთვის. საქართველო შეირჩა ამ ინფექციის ელიმინაციის (ქვეყნის მასშტაბით აღმოფხვრის) პროგრამის განსახორციელებლად. წლევანდელი კამპანიას ორი ძირითადი მიზანი აქვს: მხარი დაუჭიროს მკურნალობის პროგრამის პირველი ფაზის განხორციელებას და მნიშვნელოვანი აქცენტები გააკეთოს ელიმინაციის გრძელვადიანი პროგრამის შემუშავების პროცესში.  პაციენტთა და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ორგანიზაციები ამ მიზნით კამპანიას აწყობენ. 2015 წელს კამპანიას 5 წელი შეუსრულდა. კამპანიის წლევანდელი სახელწოდება „ცოტაC" ეხმიანება სახელმწიფოს მიერ გადადგმულ მრავალ ქმედით ნაბიჯს და ის ასევე გამოხატავს ელიმინაციის მიზანს. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

ცოდვა და დაავადება

ისწავლე პატიება

პუბლიკაციის თარიღი: 1998

ცხოვრება და სამართალი

N3
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 1997

ცხოვრება და სამართალი

N3
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

 


სხვა ახალი ამბები და ანონსები