ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

წამების პრევენციის ეროვნული მექანიზმების სახეები და უფლებამოსილებები

დემოკრატიისა და უსაფრთხოგანვითარების ინსტიტუტი (IDSD)
კვლევა მომზადებულია პროექტის „ალტერნატიული მონიტორინგისმოდელის შემუშავება" ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ფონდ„ღია საზოგადოება - საქართველოს" დაფინანსებით.  

პუბლიკაციის თარიღი: 2013

2012 წლის მიმოხილვა საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
მარტი 2013 

პუბლიკაციის თარიღი: 2012

წინასაარჩევნო პროცესის ანალიზი

2011 წლის 1 ოქტომბერი - 2012 წლის 1 აგვისტო
ანგარიშის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი დახმარების წყალობით, რომელიც აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით იქნა გაწეული. ანგარიშის შინაარსზე პასუხისმგებელია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო" და ის შესაძლოა არ ასახავდეს საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES), USAID-ის და აშშ-ის მთავრობის შეხედულებებს.
ანგარიში მომზადდა ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით.

პუბლიკაციის თარიღი: 2010

წინასწარი პატიმრობის შეფარდებასთან დაკავშირებული ადამიანის უფლებათა სამართლის ანალიზი

პუბლიკაცია მომზადდა ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭრით
ავტორები: ნინო ხაინდრავა, ბესარიონ ბოხაშვილი, თინათინ ხიდაშელი

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

წინასაარჩევნო გარემო საქართველოში და ახალი საარჩევნო ადმინისტრაცია

ანგარიშები, ანალიზი, რეკომენდაციები #6
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება_საქართველო" მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები