ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2011

ჯანდაცვის საჭიროებათა კვლევა არასრულწლოვანთა სპეციალურ დაწესებულებაში

ანგარიში მომზადებულია ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" მხარდაჭერით.
ავტორები: არჩილ თალაკვაძე - ადამიანის უფლებათა დამცველი; ირაკლი სასანია - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტი; ზურაბ აზმაიფარაშვილი - სამედიცინო ექსპერტი; ნინო მახაშვილი - ფსიქიკური ჯანმრთელობის ექსპერტი; ლელა ცისკარიშვილი - კვლევის კოორდინატორი

პუბლიკაციის თარიღი: 2007

ჯანმრთელობის დაცვის სამართალი

ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველო" ავტორები: ნინა კიკნაძე, ნინო მირზიკაშვილი, თიკო ცომაია, მაია მესტვირიშვილი, მამუკა ჯიბუტი, ლაშა ჭელიძე.

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მდგომარეობა საქართველოში

ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველო"
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამა
ანგარიში N3

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

HEALTHCARE SYSTEM IN GEORGIA

"OPEN SOCIETY-GEORGIA FOUNDATION"
Public health program
Policy report N3


სხვა ახალი ამბები და ანონსები