პროექტის დასახელება წელი პროგრამის სახელწოდება გრანტის ოდენობა
საქართველოს საპენსიო რეფორმის შეფასება

საქართველოს საპენსიო რეფორმის შეფასება

 • მიმღები პირი:  საინიციატივო ჯგუფი -უთანასწორობის კვლევები
 • გაცემული თანხა:  3000
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი საპენსიო რეფორმის ღრმა სოციალური და ეკონომიკური ანალიზის საფუძველზე ალტერნატიული ცოდნის შექმნა და მისი გავრცელება ფართო საზოგადოებაში.

 

 

2016 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 3000 USD
საქართველოში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის დაკვირვება

საქართველოში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის დაკვირვება

 • მიმღები პირი:  საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო
 • გაცემული თანხა:  3000
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტი მიზნად ისახავს საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის (30 ოქტომბერი) დემოკრატიულად ჩატარების ხელშეწყობას. 

 

 

2016 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 3000 USD
დისტანციური სწავლება ეფექტური თვითმმართველობისთვის –მეორე ეტაპი

დისტანციური სწავლება ეფექტური თვითმმართველობისთვის –მეორე ეტაპი

 • მიმღები პირი:  სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
 • გაცემული თანხა:  10 375
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია შეიქმნას LG-ის შესახებ ახალი სასწავლო პროგრამა. ასევე, უკვე არსებული კურსის საშუალებით LG მოხელეების უნარების გაუმჯობესება.

 

 

2016 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 10 375 USD
ხელი შეუწყოთ საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარებას საგარეჯოს 23, მარნეულის 36, ადიგენი-ახალციხის 44 და ისნის 9 საარჩევნო ოლქებში

ხელი შეუწყოთ საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარებას საგარეჯოს 23, მარნეულის 36, ადიგენი-ახალციხის 44 და ისნის 9 საარჩევნო ოლქებში

 • მიმღები პირი:  საერთო სამოქალაქო მოძრაობა - მრავალეროვანი საქართველო
 • გაცემული თანხა:   2500
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია არჩევნების დღის, არჩევნების შემდგომი პროცესების მონიტორინგი, ანგარიშის მომზადება.  

2016 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 2500 USD
ლიდერთა ფორუმი: ლიდერთა განვითარების აკადემია და თავისუფლების დღის წესრიგი პოლიტიკური პოპულიზმის ხანაში

ლიდერთა ფორუმი: ლიდერთა განვითარების აკადემია და თავისუფლების დღის წესრიგი პოლიტიკური პოპულიზმის ხანაში

 • მიმღები პირი:  ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  23360
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

ლიდერთა განვითარების აკადემია გულისხმობს განვითარებადი ქვეყნების მთავრობის თანამდებობის პირების და ბიზნესმენების  გადამზადებას.

 

 

2016 ევროინტეგრაცია 23360 USD
DCFTA-ს შესაძლებლობების შესახებ ცნობიერების ამაღლების პროექტი

DCFTA-ს შესაძლებლობების შესახებ ცნობიერების ამაღლების პროექტი

 • მიმღები პირი:  ა/ო კვლევითი ჟურნალისტიკის და ადვოკატირების ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  9999.92
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია ნაკლებად ინფორმირებულ 12 რეგიონულ ცენტრში საჯარო მოხელეებთან, ფერმერებთან, ჟურნალისტებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა და მათთვის დეტალური ინფორმაციის მიწოდება DCFTA-ზე.

 

 

2016 ევროინტეგრაცია 9999.92 USD
თანასწორობა-ანტიდისკრიმინაციული კანონის ეფექტური იმპლემენტაციის ხელშეწყობა

თანასწორობა-ანტიდისკრიმინაციული კანონის ეფექტური იმპლემენტაციის ხელშეწყობა

 • მიმღები პირი:  კავშირი საფარი
 • გაცემული თანხა:  38695
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის დახვეწა და მისი იმპლემენტაციის ეფექტურობის გაზრდა. 

 

 

2016 ევროინტეგრაცია 38695 USD
საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივაზე დებატების დაწყება

საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივაზე დებატების დაწყება

 • მიმღები პირი:  საქართველოს რეფორმების ასოციაცია
 • გაცემული თანხა:  26600
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია საჯარო დებატების პრაქტიკის გაზრდა საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივასთან დაკავშირებით.

 

 

2016 ევროინტეგრაცია 26600 USD
შემდეგი ნაბიჯი ევროკავშირისაკენ

შემდეგი ნაბიჯი ევროკავშირისაკენ

 • მიმღები პირი:  საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრი
 • გაცემული თანხა:   23125
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის ძირითადი მიზანია ფართომასშტაბიანი დისკუსიების ჩატარება და რეკომენდაციების შემუშავება ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მიერ გადასადგმელ შემდეგ ნაბიჯებთან დაკავშირებით.

 

 

2016 ევროინტეგრაცია 23125 USD
საქართველო ევროპულ პოლიტიკაში

საქართველო ევროპულ პოლიტიკაში

 • მიმღები პირი:  საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი
 • გაცემული თანხა:  22615
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის გაძლიერება ევროკავშირ-საქართველოს ურთიერთობებზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებით და საქართველოს მონაწილეობის გააქტიურებით  საჯარო დებატებში.

 

 

2016 ევროინტეგრაცია 22615 USD
ევროპა მეცხრამეტე საუკუნის საქართველოს ყოველდღიურობასა და ინტელექტუალური ცხოვრებაში

ევროპა მეცხრამეტე საუკუნის საქართველოს ყოველდღიურობასა და ინტელექტუალური ცხოვრებაში

 • მიმღები პირი:  ნოვა სოსიეტასი
 • გაცემული თანხა:  29850
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია მეცხრამეტე საუკუნის და მეოცე საუკუნის დასაწყისის ბეჭდურ მედიაში ევროპული იდეების დამკვიდრების პროცესის შესწავლა და ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

 

 

2016 ევროინტეგრაცია 29850 USD
ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი

ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი

 • მიმღები პირი:  სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  13680
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციისას, ასოცირების რამოდენიმე სფეროში ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებისა და საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა.

 

 

2016 ევროინტეგრაცია 13680 USD
საქართველოს და ევროკავშირის შორის

საქართველოს და ევროკავშირის შორის

 • მიმღები პირი:  ევროპული განვითარების ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  8034.30
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია მკაფიო ინფორმაციის მიტანა შიდა ქართლის იმ მოსახელობამდე, რომელთაც ინფორმაციის ნაკლებობა აქვთ საქართველოს და ევროკავშირს შორის „ასოცირების შეთანხმების შესახებ".

 

 

2016 ევროინტეგრაცია 8034.30 USD
თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია

თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია

 • მიმღები პირი:  ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  23330
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

კონფერენციის მიზანია არსებული  რეალობიდან გამომდინარე ევროპაში ყველაზე მოწყვლადი ქვეყნების ჩართულობის გაზრდა საერთაშორისო პროცესებში

 

 

2016 ევროინტეგრაცია 23330 USD
მითების დეტექტორი

მითების დეტექტორი

 • მიმღები პირი:  მედიის განვითარების ფონდი
 • გაცემული თანხა:  10 000
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია საზოგადოების კვალიფიციური ინფორმირება ევროინტეგრაციის პროცესისა და დასავლური ღირებულებების თაობაზე; ანტიდასავლური განწყობების წყაროების შესწავლა მედიამონიტორინგის გზით; მედიით გავრცელებულ არასწორ ფაქტებზე სწრაფი და კვალიფიციური რეაგირების მექანიზმის შექმნა და ონლაინპლატფორმა ,,მითების დეტქტორის' საშუალებით  საზოგადოებისათვის ფაქტებზე დაფუძნებული ინფორმაციის მიწოდება.   

2016 მედიის მხარდაჭერა 10 000 USD

სხვა კონკურსები