აღმასრულებელი საბჭო
 

აღმასრულებელი საბჭო ფონდ "ღია საზოგადოება-საქართველოს" უმაღლესი მმართველი ორგანოა, რომელიც ფონდის სტრატეგიულ მიმართულებებსა და პოლიტიკას განსაზღვრავს.

საბჭოს  წევრები სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი, დამსახურებული და საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები არიან.  

საბჭოს წევრების არჩევა 2 წლის ვადით, ხელახალი არჩევის შესაძლებლობით ხდება.  გიორგი გოგია
  
საბჭოს თავმჯდომარე

"Human Rights Watch " უფროსი მკვლევარი ევროპასა და შუა აზიაშინინო დანელია
საბჭოს წევრი

ჟურნალისტი,მასკომუნიკაციის დოქტორი 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი 

ანდრო დადიანი
საბჭოს წევრი

საჯარო პოლიტიკის სპეციალისტი, საჯარო სერვისებისა და ადმინისტრირების მაგისტრი
პარტნიორობა "საქართველოს ბავშვების" თავმჯდომარე

თამარ ცხადაძე
საბჭოს წევრი
 

მეცნიერების კანდიდატი ფილოსოფიის დარგში, ასოცირებული პროფესორი-ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვლადიმერ (ლადო) ვარდოსანიძე 
საბჭოს წევრი


არქიტექტორ-ურბანისტი, აკადემიური დოქტორი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ექსპერტ-კონსულტანტი

 

თამარ ქაროსანიძე
საბჭოს წევრი

საჯარო მართვის მოხელე
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ACCESS პროექტის ხელმძღვანელი 

 

 

 

 

 

 


სხვა ახალი ამბები და ანონსები