ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

დისკრიმინაციული შევიწროება

შედარებით-სამართლებრივი ანალიზიანალიტიკური
სტატიის ავტორი: ეკატერინე ლომთათიძე; საქმეების თარგმნაზე მუშაობდნენ: ეკატერინე ლომთათიძე, ელენე ქაიხოსროშვილი, გიორგი დვალაძე, ნინო ჯანაშია 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

საქართველოს მუნიციპალიტეტების ერთიანი ეროვნული შეფასება

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი:ძირითადი მიგნებები და რეკომენდაციები
ავტორები: გიორგი ტოკლიკიშვილი; თეონა ტურაშვილი; კოკა კიღურაძე; თამარ ნასყიდაშვილი; გოგა თუშურაშვილი; ვახტანგ ნაცვლიშვილი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები და სამომავლო პერსპექტივები

პროექტი განხორციელდა საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრის (GCSD) მიერ ფონდი «ღია საზოგადოება - საქართველოს» ფინანსური მხარდაჭერით.
პროექტის ხელმძღვანელი: ლევან დოლიძეპროექტის გუნდი: კახა გოგოლაშვილი, გოგიტა ღვედაშვილი

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

თბილისის მოსახლეობის საჭიროებები- კვლევის ანგარიში

რაოდენობრივი კვლევის ანგარიში თბილისის მოსახლეობის საჭიროებებს აფასებს.
კვლევა ჩაატარა 
„სოციალური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტმა“ ფონდი „ღია საზოგადოება -საქართველოს“ მხარდაჭერით. 2017

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

თბილისის მოსახლეობის საჭიროებების შეფასება- კვლევის საპრეზენტაციო დოკუმენტი

წარმოდგენილი რაოდენობრივი კვლევთბილისის მოსახლეობის საჭიროებებს აფასებს.
კვლევა ჩაატარა 
„სოციალური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტმა“ ფონდი „ღია საზოგადოება -საქართველოს“ მხარდაჭერით. 2017

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

განათლების ამონაგები, დასაქმების ბაზარი და შრომითი კმაყოფილება საქართველოში

2017

კვლევის ანგარიში დასაქმების ბაზართან უმაღლესი განათლების შესაბამისობას და შრომით კმაყოფილებას ეხება. კვლევა ეფუძნება 2016 წლის ზაფხულში ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ რაოდენობრივ კვლევას, რომელშიც 1500-მდე რესპონდენტმა მიიღო მონაწილეობა.

ავტორები: დიანა ლეჟავა, მარიამ ამაშუკელი, ნინო გუგუშვილი. გამოსცა სოციალური მეცნიერებების ცენტრმა ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველოს" მხარდაჭერით.

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

წამებასა და სხვა სახის არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის კუთხით ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში არსებული სიტუაციის მოკლე ანალიზი

მცირე კვლევის ანგარიში ეხება წამების, არაადამიანურ და ღირსების შემლახველ მოპყრობასთან ბრძოლის კუთხით 2012-2017 წლებში საქართველოში არსებულ მდგომარებას.

ავტორი: ბესარიონ ბოხაშვილი.

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

სოციალური მეწარმეობის სახელმძღვანელო

 

გამოცემაში შესულია ახალი ქართული სოციალური საწარმოების მაგალითები. პუბლიკაცია განკუთვნილია სოციალური მეწარმეობით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისთვის. 

პუბლიკაცია შექმნილია პროექტის "ადგილობრივი შესაძლებლობების გაზიარება ბავშვთა უფლებების დაცვისათვის საქართველოში" ფარგლებში, ევროკავშირის დახმარებით.  

 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

დანაშაულის პროვოკაციის აკრძალვა

კვლევა განხორციელდა "ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს" მიერ დაფინანსებული პროექტის - სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში მხარეთა შეჯიბრებითობის უზრუნველყოფისათვის რეკომენდაციების შემუშავება" ფარგლებში.
ავტორი: თინათინ ცხვედიანი

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

მართლმსაჯულების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები

ავტორები: ქეთევან ჩომახაშვილი; სალომე ოსეფაშვილი.


სხვა ახალი ამბები და ანონსები