ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2000

ქალთა მოძრაობა მშვიდობისათვის

№2  
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2000

უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმისა და მისი შედეგების შესახებ

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციოლოგიის კათედრა
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2000

შედარებითი ფედერალიზმი

გიორგი გოგიაშვილი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2000

როგორ უნდა დავეხმაროთ პაციენტს სიგარეტის წევის შეწყვეტაში

თამბაქოს წევის პრევენცია
სამახსოვრო ექიმისათვის
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2000

აჭარისწყლის ხეობის მატერიალური კულტურის ძეგლები

შოთა მამულაძე
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 1999

როგორ დავაკვირდეთ არჩევნებს

სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 1999

საკრებულოს წევრის სამაგიდო წიგნი

პუბლიკაციის თარიღი: 1999

საკრებულოს წევრის სამაგიდო წიგნის საკანონმდებლო დამატება

№1

პუბლიკაციის თარიღი: 1998

ცხოვრება და სამართალი

N3
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 1998

ფოტოკატალოგი

დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები